Facebook

Обществен съвет

1. Пламен Лилчов Иванов - председател, представител на ПРБК

2. Анелиия Владимирова Първанова - протоколчик, представител на родителите

3. Димитър Цветков Ангелов - член, представител на родителите

4. Крум Григоров Крумов - член, представител на родителите

5. Петрана Трифонова Ценкова - член, представител на родителите