Facebook

Екип

Директор – Красимира Георгиева Митова

Татяна Петрова Петрова - старши учител в начален етап

Мая Иванова Колова - старши учител в начален етап

Петрана Иванова Петрова - старши учител в начален етап ЦДО

Татяна Георгиева Стоянова  - старши учител КОО : Математика, информатика и информационни технологии

Мая Стефанова Ценкова - старши учител КОО: Български език и литература

Маргарита Джонова дамянова - старши учител КОО: Обществени науки и гражданско образование

Илияна Пейкова Петрова - старши учител КОО: Природни науки и екология

Биляна Жан Иванова - учител КОО: Физическа култура и спорт

Георги Иванов Георгиев - образователен медиатор

Пенка Иванова Първанова - счетоводител

Елизавета Иванова Тодорова - ЗАС

Първолета Цветанова Ангелова - хигиенист