Facebook

Материална база

Училището разполага с 4 класни стаи, един компютърен кабинет, зала, оборудвана с електронна стена, открита спортна площадка. Компютърният кабинет  оборудван с необходимата техника. Училището е обзпечено с персонални и преносими компютри, принтери, копирни машини, мултимедийни проектори, интерактивни дъски. Осигурен е безжичен интернет в цялата сграда. С цел безопасността на учениците и опазване на сградата са инсталирани 5 камери за видеонаблюдение. Ремонтиран  столът, в който с хранят всички учници.