Facebook

1. На 22.01.2022 се проведе общинския кръг на олимпиадата "Знам и мога " за ученици от 4 клас. Нашето училище имаше двама участници: Дияна Петкова и Мария Крумова. Резултатът, който постигнаха беше много добър, но недостатъчен за класиране на областния кръг.

2. Уцениците Дейвид Митов, Полина Аделинова, Благой Димитров и Валентин Валентинов се включиха в три олимпиади, организирани от СБНУ.  До момента резултатите им са отлични, което ще даде възможност за включване в националното финално състезание.