График за присъствено обучение на учениците. Приложения № 1, 2, 3 относно противоепидемичните мерки в училището